Baterije

Baterije su uređaji koji skladište električnu energiju i obezbeđuju izvor energije za uređaje koji koriste električnu energiju. Sastoje se od jedne ili više ćelija koje pretvaraju hemijsku energiju u električnu kroz proces koji se naziva elektroliza. Baterije dolaze u različitim veličinama, tipovima i kapacitetima.

Filter