Napajanja za LED rasvetu

Napajanja za LED rasvetu su uređaji koji se koriste za napajanje električnom energijom LED sijalice, LED trake druge rasvetne uređaje.

Postoje različiti tipovi napajanja za rasvetu, uključujući transformatore, elektronska napajanja i druga napajanja. Transformatori se koriste za pretvaranje električne energije iz mreže u odgovarajuću jačinu struje za rasvetne uređaje, dok elektronska napajanja imaju komponente koje kontrolišu jačinu struje.

Filter