Rozetne za plafon i ugradne rozetne

Rozetne su električni uređaji koji se koriste za povezivanje električnih uređaja sa električnom mrežom u zidu. One se obično koriste za povezivanje svetiljki, lampi ili drugih električnih uređaja sa električnom mrežom u prostorijama u kućama ili drugim objektima. Rozetne se montiraju u zidu ili na plafon, a u njih se može ubaciti električni kabl sa utikačem koji se koristi za povezivanje električnog uređaja sa električnom mrežom. Postoje različiti tipovi rozetni:

  • sa jednom ili više utičnica,
  • rozetne sa prekidačem
  • ugradne rozetne,
  • rozetne za plafon
  • rozetne za led sijalice
  • rozetne za lustere
Filter