Table za osigurače

Tabla za osigurače je uređaj koji se koristi u električnoj instalaciji za priključivanje i distribuciju električne energije. Ona se sastoji od niza utičnica ili kontakata na koje se priključuju osigurači ili drugi uređaji za zaštitu električne instalacije. Osigurači su uređaji koji se koriste za zaštitu električne instalacije od preopterećenja, kvara ili opasnosti od požara. Oni se postavljaju na određena mesta u električnoj instalaciji i služe za prekid struje u slučaju pojave neke od navedenih situacija.

Tabla za osigurače se obično nalazi u električnom ormariću ili na nekom drugom mestu gde je lako dostupna, a u njoj se nalazi niz utičnica i kontakata za priključivanje osigurača.

Filter