Sklopke i kontaktori, FID sklopke

Sklopka je električni uređaj koji se koristi za prekidanje struje u električnoj instalaciji. Ona služi za upravljanje protokom električne energije i omogućava da se uključuje i isključuje struja u određenom delu električne instalacije. Sklopke se često koriste za zaštitu od preopterećenja, za isključivanje struje u slučaju kvara ili opasnosti i za kontrolisanje rada različitih uređaja i aparata.

Postoje različite vrste sklopki, od kojih se neke koriste za manje strujne krugove, dok se druge koriste za veće instalacije.

Filter