LED Rasveta

Svetlost je važan element koji kreira dobru atmosferu i pretvara je u vašu ličnu oazu. Kombinacija različitih lustera, plafonjera, lampi i svetiljki može da pruži sasvim novi doživljaj starog prostora – počev od vizuelne širine, pa do naglašavanja boja i nameštaja. Zato ne čudi što se njenom izboru prilikom izgradnje ili renoviranja stana posvećuje velika pažnja.

Kvalitetna led rasveta i širok asortiman proizvoda, na jednom mestu.

Pogledajte našu ponudu LED rasvete, kao i cenu ⬇

Led sijalica, led paneli, led trake, led reflektori, napajanja itd.

Filter

Pokušaćemo da odgovorimo na vaša najčešća pitnaja u vezi rasvete:

Šta je rasveta i gde se koristi?

Rasveta je sistem koji omogućava osvetljenje prostora ili objekata uz pomoć svetlosnih izvora, kao što su sijalice, LED sijalice ili neonke.

Koristi u različitim situacijama i za različite svrhe, kao što su osvetljenje radnog prostora, stambenog prostora, javnih prostora i sl.

Njen cilj je da obezbedi dovoljno svetlosti da bi se omogućilo ljudima da viđaju šta rade i da se osećaju sigurno i udobno u prostoru u kome se nalaze.

Postoje različite vrste rasvete koja se koriste u zavisnosti od potreba i cilja. Na primer, postoje rasvete za dekoraciju,  za rad i delatnosti, za sportske terene i sl.

Postavlja se u različitim oblicima i na različite načine, kao što su namestanje svetiljki na zidovima ili plafonima, postavljanje stolnih lampi i sl.

Pored toga, rasveta može imati različite boje i intenzitet, što može uticati na atmosferu u prostoru i na raspoloženje ljudi koji se nalaze u njemu. Zbog toga je važno da se prilikom odabira rasvete uzmu u obzir svi relevantni faktori, kao što su namena prostora, potrebe korisnika i slično.

Rasveta predstavlja sistem za osvetljavanje prostora ili objekata. Ona se koristi za osvetljavanje unutrašnjih ili spoljašnjih prostora u zgradama, kućama ili drugim objektima, kao i za osvetljavanje ulaza, dvorišta, parkirališta i drugih mesta.

Može koristiti za praktične svrhe, kao što je osvetljavanje radnog mesta ili hodnika, ili za estetske svrhe, kao što je ukrašavanje prostora uz pomoć dekorativnog osvetljenja. Postoji mnogo različitih tipova rasvete, uključujući unutrašnje i spoljašnje svetiljke, reflektore, LED rasvetu i drugo.

Rasveta i zašto je važna

Svetlost ima značajan uticaj na radno okruženje i zdravlje radnika. Dobra rasveta je neophodna za dobro vidno polje, a time i za povećanje produktivnosti i smanjenje grešaka u radu.

Nedovoljna rasveta ili neodgovarajuće osvetljenje mogu uzrokovati umor očiju, glavobolje i druge probleme sa vidom, što može dovesti do smanjenja produktivnosti i povećanja rizika od povreda.

Zbog toga je važno da se pažljivo planira rasveta u radnom okruženju i da se koriste odgovarajući tipovi svetiljki i rasvete. Na primer, u radnim prostorima gde se obavljaju precizni zadaci, kao što su računarski rad ili rad sa mikroskopom, potrebno je više direktnog i difuznog osvetljenja.

Rasveta u kući
Rasveta u kući

U radnim prostorima gde se obavlja fizički rad, kao što su radionice ili magacini, potrebno je više rasvete sa visokim nivoom osvetljenja i raspoređenih tako da obezbeđuju dobro vidno polje.

Pored toga, rasveta može imati i psihološki uticaj na radnike. Npr, prirodno svetlo može poboljšati raspoloženje i smanjiti stres, dok tamna i neprijatna rasveta može povećati stres i smanjiti produktivnost.

Zbog toga je važno da se koriste odgovarajuće tipove rasvete i da se ona postavi na odgovarajući način, kako bi se obezbedilo dobro radno okruženje i poboljšala produktivnost radnika.

Tipovi rasvete

Postoji mnogo različitih tipova rasvete, i oni se razlikuju po nameni, dizajnu, načinu rada i drugim karakteristikama. Neki od najčešćih tipova rasvete su:

  1. Unutrašnja rasveta: Ovo je rasveta koja se koristi za osvetljavanje unutrašnjih prostora u zgradama, kućama i drugim objektima. Može biti montirana na zidove, plafone ili stropove i može se koristiti za generalno osvetljavanje ili za dekorativne svrhe. Unutrašnja rasveta može biti sa sijalicama, LED diodama ili drugim izvorima svetlosti.
  2. Spoljašnja rasveta: Ovo je rasveta koja se koristi za osvetljavanje spoljašnjih prostora, kao što su ulazi, hodnici, dvorišta i druga mesta. Može biti montirana na zidove, plafone ili stupove i može se koristiti za osvetljavanje putova, parkinga i drugih mesta.
  3. LED rasveta: Razlika između klasične rasvete i LED je u tome što se koriste LED diode kao izvora svetlosti. One su energetski efikasne i dugotrajne, što čini LED rasvetu pogodnom za različite namene. Ovakvo osvetljenje se može koristiti za unutrašnju i spoljašnju rasvetu i može biti dostupna u različitim bojama i dizajnima.
  4. Reflektorska rasveta: Reflektorska rasveta se sastoji od reflektora i izvora svetlosti, koji se postavljaju na određenu udaljenost jedan od drugog. Reflektori služe za skupljanje i usmeravanje svetlosti na određeno mesto, što čini reflektore pogodnim za osvetljavanje pojedinih delova prostora ili objekata.