LED Reflektori, šinski i obični

Reflektori su uređaji koji se koriste za rasvetu prostorija ili otvorenih površina pomoću svetlosti koja se odbija od ogledala ili drugih reflektujućih površina. Oni se mogu koristiti za rasvetu u različitim situacijama, kao što su koncerti, pozorišni predstave, sportski događaji i drugi javni događaji, kao i u industrijskim, trgovačkim i drugim objektima.

Reflektori se mogu montirati na plafon ili na zid, ili se mogu postaviti na pod. Mogu se pokretati i upravljati pomoću motora ili ručica, što omogućava da se svetlost usmeri na određene delove prostora.

Filter