Elektromaterijal

Elektromaterijal obezbeđuje pravilno i bezbedno funkcionisanje svih neophodnih, malih i velikih, kućnih aparata.

Tu se svrstavaju električni elementi čija je svrha prenos, raspodela i priključivanje električne energije. Uz pomoć ovih elemenata omogućeno je korišćenje električnih aparata, ali i upotreba rasvete.

Elektromaterijal čine: kablovi, sklopke, osigurači, table za osigurače, elektro galanterija, priključni pribor itd.

Filter

Elektromaterijal se odnosi na sve materijale, proizvode i uređaje koji se koriste u elektrotehničkim sistemima i instalacijama. Koristi se za distribuciju, prenos i razmenu električne energije u zgradama, kućama i drugim objektima. Elektromaterijal se može podeliti u nekoliko glavnih kategorija:

  • Provodnici: materijali koji dobro vode električnu struju, kao što su žica i kablovi. Oni se koriste za prenos električne energije iz izvora do različitih uređaja i instalacija.
  • Prekidači i osigurači: uređaji koji služe za isključivanje i uključivanje električne energije u određenim delovima elektroinstalacije. Osigurači se koriste za zaštitu električnih uređaja i instalacija od prevelikog strujnog opterećenja ili kratkog spoja.
  • Utičnice i utikači: uređaji za povezivanje električnih uređaja sa elektroinstalacijom. Utičnice se montiraju na zidove ili plafone, dok se utikači koriste za povezivanje električnih uređaja sa elektroinstalacijom preko kablova.
  • Transformatori: uređaji koji se koriste za preobražavanje električne energije sa jednog napona na drugi. Oni se koriste u elektroinstalacijama za smanjivanje ili povećavanje napona električne energije.
  • Osvetljenje: odnosi se na sve uređaje i proizvode koji se koriste za osvetljavanje prostora ili objekata. Osvetljenje se može sastojati od sijalica, LED lampi ili drugih izvora svetlosti, kao i od različitih tipova svetiljki i reflektora.