Utikači, utičnice, prekidači, šukoi

Utikači za struju su električni konektori koji se koriste za povezivanje električnih uređaja sa strujom. Oni se obično nalaze na kraju kabla i omogućavaju da uređaji budu priključeni na strujnu mrežu.

Filter